Sekání trávy

sekání trávy Tachov, sekání trávy Plzeň, sekání trávy, mulčování, sekání FVE, sekání elektrárny

Sekání trávy

Co sekáme

  • Náspy u dálnic
  • Parky
  • Zahrady
  • Svahy
  • Nedostupná místa
  • Revitalizované skládky
  • Solární elektrárny
  • Pozemky s nálety

se sběrem

Sekání se sběrem je vhodné pro všechny pravidelně udržované pohledové plochy.

Nabízíme i odvoz a skládkování vzniklé travní hmoty.

Sekání se sběrem je vhodné provádět alespoň 5x ročně.

mulčování

mulčování je vhodné pro údržbu travnatých ploch, které se sečou jen několikrát do roka – například stavební pozemky, firemní areály, obecní a městské travnaté plochy,  fotovoltaické elektrárny, koryta řek, louky či běžné zahrady.

mulčování je nejekonomičtější varianta údržby zelených ploch – odpadá nutnost nakládky a odvozu posekané travní hmoty